Hetå nyhet från Ceetec

Ugnslosningarna, liksom målningsmaskinerna, byggs med sikte på ett „plug and play“- modulkoncept, vilket betyder att kunderna kan anvånda moduler for att konstruera sin egen optimala ugnslosning.

Dessutom har installationstiden minskats till ett minimum, eftersom allt levereras formonterat och testat från fabriken i Nr. Åby på Fyn.

Ungsproduktserien innehåller torkugnar i form av tunnel-, tvår- eller flernivåugnar for att kunna erbjuda en losning som passar for de flesta produktions­ behov.

Se mere – HetaNyheter

Video – Tvårugn

Video – Tunnelugn

Video – flernivåugn