Största privata skogsägaren i Europa valde Ceetec

Med risk för att bryta mot Jantelagen delar vi det här inlägget…

Vi tror verkligen att vi har utvecklat den bästa maskinen för höghastighetssprejning på marknaden. Därför är vi också superentusiastiska och stolta över att den största privata skogsägaren i Europa – SCA – valt oss som sin partner för behandling av träytor.

SCA grundades 1929 som ett företag för skog och skogsprodukter och deras företagsmodell är att på ett hållbart sätt skapa mesta möjliga värde av och kring denna unika resurs.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skogsområden i norra Sverige, av vilka 2,0 miljoner hektar är produktiv skog. Kring denna resurs har SCA byggt en integrerad och välinvesterad industri där hela trädet används. Med hjälp av råvaror från skogen utvecklar SCA produkter för kunder världen över. Kunder med höga krav på kvalitet, leveranstillförlitlighet, service och hållbarhet.

Stort välkommen till Ceetec-familjen, SCA

För mer information, följ denna länk:

Topflow 400 Automatic